Kalanduslaager 16.-18. aug 2021

Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia ootab lapsi vanuses 9-14 Tartusse 3-päevasesse kalanduslaagrisse!

Suvine kalanduslaager Lodjakojas 16.-18. august 2021:

Kolme tegusa õppepäeva jooksul tegeleme kõigega, mis puutub kalastamisesse.
Alustuseks tutvume uue Lodjakoja ja sealse näitusega vanaegsetest paatidest ja paadivalmistamise tööriistadest. Saame teadmisi Emajõe, Peipsi ja Võrtsjärve ajaloost, kultuuriloost ja looduslikest oludest. Loomulikult räägime laagris Eesti kalastikust ning õpime ise kalu määrama ja määrajaid kasutama. Saame teadmisi ka säästliku kalanduse põhitõdedest – millised on alammõõdud, keeluajad ja -alad, kalapüügireeglistik ja seadusandlus.

Laagri raames õpitakse kala püüdma mitmete erinevate püügivahenditega – lihtõng, spinning, nakkevõrk, ridaõng ja tonka. Sinna juurde õpime ära püügivahendite ja nende osade nimetused ja õige kasutuse ning püügiks valmisseadmise. Soovi korral võib kaasa võtta ka oma püügivahendid. Selgeks saavad ka sõlmed, mida saab kasutada kalastamisel.

Kõik söögid (4 korda päevas) valmistame koos lastega, õhtuti puhastame ja grillime püütud kalad ja valmistame neist õhtusöögi ning juhendaja tutvustab kalade siseehitust, puhastamist ja valmistamise viise.

Lodjakojas laagris olles ei saa üle ega ümber ka lodjasõidust! Et nii vee peal kui vee ääres kõik ilusti kulgeks, saame praktilisi teadmisi veeohutusest ja looduses liikumisest.

Ja iga õige suvise laagri juurde kuulub loomulikult ka ujumine, mängud ja filmiõhtu!

Laagri maksumus: 70€. Laagri tasu tuleb kanda MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia arveldusarvele EE022200221066225310 koos selgitusega „Laager 16.18.08.21 osaleja nimi“ hiljemalt 10 päeva enne laagri algust, vastasel juhul vabastatakse koht järjekorras järgmisele soovijale.

Registreerumiseks kirjuta Jõe- ja Järvehuntidele aadressil joehundid@gmail.com, lisainfot saab telefonil 53401033 (Karoliina Lass) ja FB: Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia.

Täpse päevakava ja muu laagrisse puutuva info saadame registreerunutele enne laagri toimumist.