Miks vesi merest otsa ei saa?

Programmi eesmärgid: Õpime tundma vee ringkäiku maakeral

Sihtgrupp: 1. – 6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus: 1,5  tundi

Programmi läbiviija: 1 juhendaja

Läbiviimise koht: Tartus Lodjakoja juures

Hind: 135€

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sisu kirjeldus:

Ringkäik õpperajal

Kust vesi tuleb ja kuhu ta läheb?

Vesi vedelikuna, auruna ja tahkes olekus

Veekogude teke

Jõgede voolusuund

Kellele ja milleks vett vaja on?

Püüame putukaid, vaatleme linde, õpime kalu

Millist vett võib juua? Vee puhastamine.

Õppe-eesmärgid / õpitulemused:

Õpilane mõistab veeringe protsesse, vee liikumist ringes
Saab aru, kuidas tekivad jõed, järved
Oskab seletada vee puhastamise etappe, eristab joogikõlbulikku vett

Teab, kes vees elavad ja kuidas tekib vees toiduahel (putukad kaladele ja lindudele toiduks)

Mõistab vee tähtsust inimesele

Seos õppekavaga:   

Loodusõpetus

I kooliaste:

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)

Programmi väljatöötamist ja läbiviimist toetas PRIA LEADER-meetme raames.

leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg