Väikeste viikingite järveretk

Programmi eesmärgid: Õppida järveelustikku tundma
Sihtgrupp: lasteaed, 1. – 9. klass
Grupi suurus: kuni 30 last
Ajaline kestus: 1,5-2 tundi
Programmi läbiviija: 2 juhendajat
Hind: 150-200€ (vastavalt kestusele)

 

 

 

 

Sisu kirjeldus:
Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm järvel sõites: 
Mage vesi vs soolane vesi
Ülevaade järvedest, nende kujunemisest ja tähtsusest inimesele läbi aegade
Järve elustik, üldülevaade (kalad, putukad, taimed)
Eutrofeerumine
Veekogude säästev majandamine
Praktiline pool programmist viiakse läbi järve kaldal: 
Vaatleme ja õpime kaldataimestikku tundma
Kahvame ja määrame veeputukaid, abiks on nii putukate pildid kui luubid
Teod ja karbid
Mõõdame veetemperatuuri ja pH-dSeos õppekavaga: 
Loodusõpetus I kooliaste:
2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad
2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu
2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti II kooliaste:
2.1.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal
2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Bioloogia III kooliaste: 
2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse