Väikeste viikingite jõeretk

Programmi eesmärgid: Õpime jõe- ja järveelustikku tundma, eelkõige veeputukaid. Õpime kahva kasutama, veeputukatega ümber käima ja neid määrama.

Sihtgrupp: lasteaed, 1. – 9. klass

Grupi suurus:  rühm või klass. Viikingilaev mahutab korraga 12 last, suuremate gruppide puhul jagatakse klass kohapeal kaheks või kolmeks ja käiakse sõitmas kordamööda.

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 2 juhendajat

Hind: 225€

Sisu kirjeldus:

Programmi teemad on kõigile vanuseastmetele samad, aga neid käsitletakse erineva keerukusega vastavalt laste vanusele ja eelnevate teadmiste olemasolule.

Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm jõel sõites: 

Tutvustatakse ohutust puudutavaid teemasid vee peal olemiseks ning selga pannakse päästevestid. Soovi korral saavad osalejad selga panna soojad viikingikeebid.

Sissejuhatus muinasaega, kes olid ja mida tegid viikingid, Eesti seos viikingitega, laeva tutvustus.
Ülevaade jõgedest ja järvedest, nende kujunemisest ja tähtsusest inimesele läbi aegade (asulate teke, toit)?
Mage vesi vs soolane vesi.
Jõgede ja järvede elustik, üldülevaade (kalad, putukad, taimed).
Eutrofeerumine, veekogude säästev majandamine.

Praktiline pool programmist viiakse läbi jõe kaldal: 
Kahvame ja määrame veeputukaid, abiks on nii putukate pildid kui luubid.
Teod ja karbid.
Mõõdame veetemperatuuri ja pH-d.

Programmi lõpus teeme õpitust kokkuvõtte.

Seos õppekavaga: 

Lasteaed:

Valdkond “Mina ja keskkond”

1) laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Loodusõpetus I-II kooliaste:
2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad
2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu
2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti II kooliaste:
2.1.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal
2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Bioloogia III kooliaste: 
2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Vahendid:

Ülesriputatavad määramistabelid

Vee-elustiku mapp (värvilised pildid, lamineeritud)

Väiksed must-valged putukate pildid koos kirjeldustega teisel poolel, lamineeritud

Tigude-karpide värviline leht

Kaldataimede määramislehed, must-valged

Püütud putukate vaatlemise vannid

Topsid ja lusikad, et putukaid laiali sorteerida

Luubid, topsluubid

Kahvad

Ujuv termomeeter

pH-paberid

Ämber