Meist

Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia koondab enda alla Emajõe Lodjaseltsi senised keskkonnahariduslikud tegevused ja palju uut. Looduskooli põhitegevuseks on Eesti sisevete loodusväärtuste ja laevanduspärandiga seotud loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase mitteformaalhariduse pakkumine ja arendamine. Viime läbi erinevad programme, õuesõppepäevi ja laagreid nii lastele kui täiskasvanutele, huviringe, õppetubasid, teistsugusi koolitunde, filmiõhtuid, arutelusid, seminare ja palju muud. Meie kasutada on mitmekesised võimalused Lodjakoja juures, lodjal Jõmmu, viikingilaeval Turm, laeval Signild ning kõikjal jõgedel ja järvedel, kuhu me ligi pääseme.

2005.-2006. aastal taasehitati Tartus piirkonnale ajalooliselt ainuomane kaubapurjekas Emajõe-Peipsi lodi. Lodi on väga sobiv Emajõe, Peipsi ja Võrtsjärve, nende elustiku ning ümbritsevate loodusväärtuslike alade tundmaõppimiseks loodussäästlikul viisil. 2009. a Tartus valminud viikingilaev on kaunis näide 1000 a tagusest laevaehituskultuurist. Lodi Jõmmu ja viikingilaev Turm, millel paljud õppetegevustest toimuvad, on heaks näiteks säästvast arengust – kohalikest taastuvatest loodusvaradest (puit, tõrv, tööjõud) ja kohalikust kultuuripärandist lähtuvalt on loodud keskkonnasõbralikud veesõidukid, mis tegelevad kohalike loodusväärtuste tutvustamisega.