Eesti veekogud kaardil ja looduses

Programmi eesmärgid: Õpime tundma Eesti tähtsamaid veekogusid rõhuga Emajõel, Peipsil ja Võrtsjärvel. Õpime ilmakaari, kompassi kasutamist ja orienteerumist. Programmi osa on sõit viikingilaevaga Turm. Grupp jagatakse pooleks, mõlemad grupid läbivad vahetustega nii maapealse kui veepealse osa.

Sihtgrupp: 1. – 6. klass

Grupi suurus: 24 in

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 2 juhendajat

Hind: 250€

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Toimumise koht: Emajõgi (algusega Tartust Lodjakoja juurest)

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel korrata nähtut/kuuldut klassis. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sisu kirjeldus:

Õpime tundma Eesti tähtsamaid veekogusid rõhuga Emajõel, Peipsil ja Võrtsjärvel

Räägime laevaga navigeerimisest

Õpime ilmakaari ning kompassi

Mängime maastikumängu

Maa peal:

 • Kaardi jõed ja nende pikkused, järved (vs maailma pikimad ja laiemad jõed, maailma suurimad järved)
 • Euroopa kolm suuremat järve
 • Ilmakaared, orienteerumine, kompass, kaart
 • Maastikumäng – küsimused igas punktis jõgede-järvede kohta
 • väiksematele ilmakaarte tundmaõppimine jooksumänguna

Laeva peal:

 • Miks jõgi voolab?
 • Ülemjooks, keskjooks, alamjooks – kus ja mis
 • Emajõgi detailides, Peipsi ja Võrstjärv
 • Mis teeb järvest järve
 • Tõusud, mõõnad
 • Laevaga navigeerimine

Seos õppekavaga:

Loodusõpetus  

I kooliaste:

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)

Programmi väljatöötamist ja läbiviimist toetas PRIA LEADER-meetme raames.

leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg