Õppeprogrammid

Viime läbi erinevad programme, õuesõppepäevi ja laagreid nii lastele kui täiskasvanutele, huviringe, õppetubasid, teistsugusi koolitunde, filmiõhtuid, arutelusid, seminare ja palju muud. Tegevused toimuvad lodi Jõmmul ja viikingilaev Turmal ning Lodjakojas sees, selle õuel ja Emajõe kaldal.

Programmidele saab tulla nii omade kuludega kui taodelda erinevaid toetusi, levinuimaks variandiks on veerauris-märtsis toimuv KIK projektivoor. Kui taotlete programmidele tulekuks KIKist raha, palun pöörduge meie koordinaatori poole joehundid@gmail.com ja leppige kokku programmi teema ja orienteeruv toimumisaeg. Koordinaatori käest saate seejärel kinnituskirja, mille saate KIKi taotlusele lisada.

Programmid viikingilaevasõiduga:

Looduse tundmine läbi viikingi silmade

Eesti veekogud kaardil ja looduses

Programmid lodjasõiduga:

Kuidas elad, Emajõgi?

Tähevaatlusretk “Universum ja meie”

Noored lodjalised

Programmid Lodjakojas või Emajõe ääres:

Emajõe elustik vees ja kaldal

Tehnoloogiprogramm

Õppeprogramm “Emajõgi” lasteaedadele ja algklassidele

Lodjakoja jõuluprogramm