Loodusetundmine läbi viikingi silmade

Programmi eesmärgid:
Õppida loodust tundma läbi muinasaja inimese maailmapildi
Saada juurde bioloogia- ja ajalooteadmisi

Sihtgrupp: lasteaed, 1. – 9. klass

Grupi suurus: Kuni 24 osalejat. Viikingilaev mahutab korraga 12 last, suuremate gruppide puhul jagatakse klass kohapeal kaheks või kolmeks ja käiakse sõitmas kordamööda.

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 2 juhendajat

Hind: 250€

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Toimumise koht: Emajõgi (algusega Tartust Lodjakoja juurest)

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel korrata nähtut/kuuldut klassis. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sisu kirjeldus:

Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm järvel sõites: 

Sissejuhatus muinasaega, kes olid ja mida tegid viikingid, Eesti seos viikingitega?

Kuidas viikingid orienteerusid (maamärkide, päikese jne järgi)

Ilma tundmine ja ennustamine (pilved, sademed jne)

Ilmakaarte ja tuule suuna määramine

Veekogude säästev majandamine

Praktiline pool programmist viiakse läbi järve kaldal:

Miks olid veekogud viikingitele olulised (asulate teke, toit)?

Tutvume viikingite varustusega

Saame teada, mida viikingid sõid

Küttimine ja korilus

Söödavad vs mürgised taimed

Mida saab loodusest süüa korjata, võimaluse korral maitseme mõnda taime

Seos õppekavaga: 

Lasteaed:

Valdkond Mina ja keskkond

2) looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele.

Laps:

Suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;

Kirjeldab kodukoha loodust, taimi ja loomi,

Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;

Kirjeldab võimalikke ohte veekogul.

Laps õpib tundma oma kodumaa ja rahva ajalugu.

Teab, et osad taimed on söödavad ja osad mürgised.

Õpib tundma toidu valmistamise ja säilitamise viise 1000 a tagasi ning võrdlema seda tänapäevaga.

Loodusõpetus  I kooliaste: 
2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad
2.1.4.6. Ilm
2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:
2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal
2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Ajalugu II kooliaste:
Ajaloo algõpetus
Muinasaeg

Bioloogia III kooliaste: 
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)