Emajõe elustik vees ja kaldal

Programmi eesmärgid: Tutvuda Emajões ja jõe kaldal elavate kalade, putukate, loomade ja lindudega 

Sihtgrupp: 1. – 6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 1 juhendaja

Läbiviimise koht: Tartus Lodjakoja juures

Hind: 150€

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sisu kirjeldus:

Räägime Emajõest

Miks on jõed tähtsad?

Veeorganismide kohastumused vees elamiseks

Loomade-lindude-kalade kehaosad

Tutvume veeputukatega

Õpime Emajõega seotud linde, imetajaid ja kalu

Kahlamine ja putukate määramine

Seos õppekavaga:  

Lasteaed:

Valdkond Mina ja keskkond

Looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele.

Laps:

Suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;

Kirjeldab kodukoha loodust ja loomi,

Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;

Kirjeldab võimalikke ohte veekogul.

Loodusõpetus I kooliaste: 

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Bioloogia

III kooliaste

2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused

2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)

Programmi väljatöötamist ja läbiviimist toetas PRIA LEADER-meetme raames.

leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg