Emajõe elustik vees ja kaldal

Programmi eesmärgid: Tutvuda Emajões ja jõe kaldal elavate kalade, putukate, loomade ja lindudega 

Sihtgrupp: 1. – 6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 1 juhendaja

Läbiviimise koht: Tartus Lodjakoja juures

Hind: 135€

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sisu kirjeldus:

Räägime Emajõest

Miks on jõed tähtsad?

Veeorganismide kohastumused vees elamiseks

Loomade-lindude-kalade kehaosad

Tutvume veeputukatega

Õpime Emajõega seotud linde, imetajaid ja kalu

Kahlamine ja putukate määramine

Seos õppekavaga:  

Lasteaed:

Valdkond Mina ja keskkond

Looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele.

Laps:

Suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;

Kirjeldab kodukoha loodust ja loomi,

Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;

Kirjeldab võimalikke ohte veekogul.

Loodusõpetus I kooliaste: 

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Bioloogia

III kooliaste

2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused

2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)

Programmi väljatöötamist ja läbiviimist toetas PRIA LEADER-meetme raames.

leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg