Tehnoloogiaprogramm „Lodjameistrid“

Programmi eesmärgid: Õpime tundma puidu kui taastuva loodusvara kasutamisvõimalusi, säästvat arengut, pärandtehnoloogiaid laevaehituses, tutvume lodja ja viikingilaeva tööpõhimõtetega ja meisterdame.

Sihtgrupp: 1. – 12. klass. Programmi raskusastet kohandatakse vastavalt laste vanusele.

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 1 juhendaja

Hind: 135€

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: aastaringselt

Toimumise koht: Lodjakoda, Ujula 98, Tartu

Lisainfo: programmi jooksul ollakse nii siseruumides kui õues

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustamisega juba koolis, et programmil oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi kinnistada. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sisu kirjeldus:

Lodjakoja õuel:

Tutvume lodja ja viikingilaeva ehituse, ajaloo ja tööpõhimõttega.

Räägime laevaga navigeerimisest.

Lodjakoja ruumides:

Tutvume puidu kui ühe Eesti olulisema taastuva loodusvara erinevate kasutusvõimalustega.

Tutvume uue ja suurema lodja ehitusega ning uurime, kuidas saab metsas kasvavast puust laev ning mida ja miks tehakse erinevatest puudest. Võrdleme eri puuliikide puitu näidiste alusel.

Teeme ringkäigu lodjakojas ja tutvume traditsiooniliste käsitööriistadega.

Iga laps valmistab endale ise puust laevamudeli. Selleks tuleb saagida kahemehesaega, kasutada peitlit ja puuvasarat, voolida noaga mast, lõigata ja paigaldada paberist puri, naelutada väikese vasaraga naelad pardapostideks ning keerutada valmis pardaköis. Kui jõuab, siis ka kaunistada. Mudel valmib u poole tunniga ja selle valmistamine on jõukohane ka lastele, kes ei ole nimetatud tööriistadega varem tutvust teinud.