Soodustusega programmid 2019 (vee ringkäik ja Emajõe elustik)

TAS projekti raames (LEADER-meede) on Jõe- ja Järvehuntide Akadeemial võimalik 2019 kevadel ja sügisel pakkuda soodustusega õppeprogramme Emajõe-Suursoo Keskuse juures. Tegemist on eelmisel aastal välja töötatud uute programmidega “Miks vesi merest otsa ei saa?” ja “Emajõe elustik vees ja kaldal”. Täpsemat informatsiooni leiate programmide kirjelduste alt. Programmi hind grupile on 45€. Raha palume üle kanda enne programmile tulemist (MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia EE022200221066225310). Selgitusse kirjutage palun programmi kuupäev, kellaaeg ja kooli nimi.

Kui teile väljapakutud aegadest ükski kuidagi ei sobi, pöörduge meie poole, ehk leiame koos mingi muu aja!

Registreerimiseks palun pöörduda meie koordinaatori Karoliina Lassi poole joehundid@gmail.com.

Programmide väljatöötamist ja läbiviimist toetab PRIA LEADER-meetme raames.

leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

Soodustusega programmid 2019 (kalad ja veekogud)

TAS projekti raames (LEADER-meede) on Jõe- ja Järvehuntide Akadeemial võimalik 2019 kevadel ja sügisel pakkuda soodustusega õppeprogramme Emajõe-Suursoo Keskuse juures. Tegemist on eelmisel aastal välja töötatud uute programmidega “Peipsi tint ja Tallinna kilu” ja “Eesti veekogud kaardil ja looduses”. Programmi osa on sõit viikingilaevaga Turm! Täpsemat informatsiooni leiate programmide kirjelduste alt. Programmi hind grupile on 45€. Raha palume üle kanda enne programmile tulemist (MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia EE022200221066225310). Selgitusse kirjutage palun programmi kuupäev, kellaaeg ja kooli nimi.

Registreerimiseks palun pöörduda meie koordinaatori Karoliina Lassi poole joehundid@gmail.com.

Programmi väljatöötamist ja läbiviimist toetab PRIA LEADER-meetme raames.

leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

Looduslikud märgalad aitavad kliimamuutustega toime tulla

Laupäeval, 2. veebruaril tähistatakse kogu maailmas rahvusvahelist märgalade päeva, mis tänavu keskendub looduslike märgalade positiivsele kliimamõjule. Sestap kutsub Keskkonnaamet kõiki loodushuvilisi Soomaa rahvuspargi rappa matkama ning Matsalusse märgalade loodusfilmi vaatama.

„Eesti üleilmselt tähtsate märgalade pindalast moodustavad olulise osa sood. Kuigi enamasti on tegu suurte ja elurikaste soodega, on paljude märgalade looduslik toimimine rikutud nõukogude perioodil toimunud kuivendamise tõttu. Kuivendamata ehk looduslikus seisundis seovad meie sood keskmiselt tonni süsinikku hektari kohta aastas, aidates nii leevendada kliimamuutustega seotud mõjusid. Sooderikka Eesti panus kliimamuutuste leevendamiseks on paljuski just meie soode hoidmine ja nende looduslikkuse taastamine,“ lausus keskkonnaminister Siim Kiisler.

Keskkonnaministeeriumi ja huvirühmade koostatud Eesti soode tegevuskava kohaselt tuleb esmajärjekorras parandadarahvusvaheliselt tähtsate märgalade ehk Ramsari nimekirjas olevate soode olukorda. Soode tervendamistöid on Eestis praeguseks tehtud või tegemisel kaheksal Ramsari märgalal: Muraka, Agusalu, Soomaa, Endla, Alam-Pedja, Sookuninga, Luitemaa ja Nigula kaitsealadel ning lisaks mitmel teiselgi sooalal.

Rahvusvahelise märgalade päeva puhul saab esimesel veebruaril vaadata Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses loodusfilmi „Märgalad on head!“, mis pälvis Matsalu Loodusfilmide Festivalil Matsalu rahvuspargi eripreemia.

Endla looduskaitseala keskuses Toomal koguneb 1.-2. veebruaril Eesti Märgalade Ühing, et arutada märgalade kaitsega seonduvat ning võtta laupäeval ette matk Endla kaitseala sootaastamise aladele.

Soomaa rahvuspargis tähistatakse märgalade päeva nädal hiljem, 9. veebruaril, retkega Öördi rappa, kus räägitakse rahvuspargi soode taastamisalade ja kliimasoojenemise omavahelistest seostest ning Soomaal pesitseva haruldase metsise elupaikade kaitsmisest.

Märgalade päeva tähistatakse maailmas 48. korda – sel päeval sõlmiti Iraani linnas Ramsaris esimene riikidevaheline looduskaitselepe, mille eesmärk tänases olukorras on märgalade säästlik kasutus ja kaitse. Märgalade hulka kuuluvad näiteks sood, märjad niidud, siseveekogud, madalad rannikualad, rannaniidud ja roostikud.  Ramsari leppega on ühinenud 170 riiki kokku 2 337 alaga, mille pindala on kokku 252 051 740 ha. Eesti ühines leppega 1994. aastal ja nn Ramsari alade hulka kuulub meilt 17 märgala.

Soodustusega programmid 2018 sügisel

TAS projekti raames (LEADER) on Jõe- ja Järvehuntide Akadeemial võimalik septembris pakkuda soodustusega õppeprogramme Emajõe-Suursoo Keskuse juures. Tegemist on käesoleval aastal välja töötatud uute programmidega “Peipsi tint ja Tallinna kilu” ja “Eesti veekogud kaardil ja looduses”. Täpsemat informatsiooni leiate programmide kirjelduste alt. Programmi hind grupile on 45€. Raha palume üle kanda enne programmile tulemist (MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia EE022200221066225310). Selgitusse kirjutage palun programmi kuupäev, kellaaeg ja kooli nimi.

Registreerimiseks palun pöörduda meie koordinaatori poole lass.karoliina@gmail.com.

Programmi väljatöötamist ja läbiviimist toetab PRIA LEADER-meetme raames.

leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

Sügisesed looduskeskuste päevad „Terve Eesti“

Looduskeskused kutsuvad külla! 8.-9. septembril 2018 esimest korda toimuvate sügiseste looduskeskuste päevade raames saab külla tulla ka Jõe- ja Järvehuntide Akadeemiale!
9. septembril 12.00-16.00 Lodjakojas, Tartus, Ujula 98.
Kell 15 toimub loeng teemal “Emajõe elustik ja laevanduse ajalugu”, tutvustab Liisa-Lota Kaivo.
Kell 12-15 toimuvad lodjakojas töötoad lastele Emajõe elustiku tundmaõppimiseks – uuritakse putukaid ja tutvutakse kaladega.

Rohkem infot https://www.keskkonnaharidus.ee/sugisesed-looduskeskuste-paevad-terve-eesti/.

Uued programmid 2018-19 Emajõe-Suursoos

TASi/PRIA kaasabil on Jõe- ja Järvehuntide Akadeemial koostöös Emajõe Lodjaseltsi ja Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusega valminud 4 uut programmi, mida kooli- ja lasteaaiagrupid saavad tellida kõigest 45€ omafinantseeringu eest. Programmid toimuvad 2018 sügisel ja 2019 kevadel ja sügisel Emajõe-Suursoo Keskuse ruumides ja ümbruses nii maa kui vee peal.

Peipsi tint ja Tallinna kilu (koostöös viikingilaevaga Turm)

Programmi eesmärgid: Õpime tundma kalu ja nende elupaiku. Räägime laevandusest ja kalandusest. Programmi osa on sõit viikingilaevaga Turm.

Sihtgrupp: 1. – 6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 2 juhendajat

Hind: TAS projekti raames grupi omafinantseering 45€

Sisu kirjeldus:

Õpime kalu

Õpime kalade määramise põhitõdesid

Soolane ja mage vesi

Röövkalad ja taimetoidulised kalad

Räägime laevandusest ja kalandusest ning nendega seotud probleemidest

Seos õppekavaga:  

Loodusõpetus

I kooliaste:

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Miks vesi merest otsa ei saa?

Programmi eesmärgid: Õpime tundma vee ringkäiku maakeral

Sihtgrupp: 1. – 6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 2 juhendajat

Hind: TAS projekti raames grupi omafinantseering 45€

Sisu kirjeldus:

Kust vesi tuleb ja kuhu ta läheb?

Vesi vedelikuna, auruna ja tahkes olekus

Veekogude teke

Kellele ja milleks vett vaja on?

Püüame putukaid, vaatleme linde, õpime kalu

Proovime ise vett puhastada

Seos õppekavaga:   

Loodusõpetus

I kooliaste:

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine

Emajõe elustik vees ja kaldal

Programmi eesmärgid: Tutvuda Emajões ja jõe kaldal elavate kalade, putukate, loomade ja lindudega 

Sihtgrupp: 1. – 6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 2 juhendajat

Hind: TAS projekti raames grupi omafinantseering 45€

Sisu kirjeldus:

Räägime Emajõest

Miks on jõed tähtsad?

Veeorganismide kohastumused vees elamiseks

Loomade-lindude-kalade kehaosad

Kahlame ja määrame veeputukaid

Õpime Emajõega seotud linde, imetajaid ja kalu

Toiduahelad

Seos õppekavaga:  

Loodusõpetus I kooliaste: 

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Eesti veekogud kaardil ja looduses (koostöös viikingilaevaga Turm)

Programmi eesmärgid: Õpime tundma Eesti tähtsamaid veekogusid rõhuga Emajõel, Peipsil ja Võrtsjärvel. Õpime ilmakaari, kompassi kasutamist ja orienteerumist. Programmi osa on sõit viikingilaevaga Turm.

Sihtgrupp: 1. – 6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 2 juhendajat

Hind: TAS projekti raames grupi omafinantseering 45€

Sisu kirjeldus:

Õpime tundma Eesti tähtsamaid veekogusid rõhuga Emajõel, Peipsil ja Võrtsjärvel

Räägime laevaga navigeerimisest

Õpime ilmakaari ning kompassi

Mängime maastikumängu

Seos õppekavaga:  

Loodusõpetus  

I kooliaste:

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Programmi väljatöötamist ja läbiviimist toetab PRIA LEADER-meetme raames.

leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

Kolmepäevane jõelaager 2018

Laager toimub 6.-8. aug Emajõe-Suursoo Keskuses ja selle ümbruses nii maa kui vee peal. Oodatud on 3.-6. klassi lapsed. Laager on ööbimisega kohapeal.

Osalejad saavad:

  • Vabatahtlike järvepäästjate käe all õppida vee- ja laevasõiduohutust.
  • Selgeks saavad kõige tähtsamad sõlmed.
  • Viikingilaev “Turm” viib Emajõele sõitma. Saab ka proovida, mis tunne on viikingite kombel sõuda. Kapten räägib jutte laevadest, vee peal sõitmisest, Eesti järvedest-jõgedest ning otse loomulikult viikingitest! Ning õhtusöök maitseb vee peal olles ikka kõige paremini!
  • Matkata varahommikuses Suursoos.
  • Ise meisterdada laeva mudelit ja õnge, millega saab proovida ka kalaõnne.
  • Õppida ellujäämist looduses ja mängida maastikumängu.
  • Vaadata vabaõhukinos teemakohast filmi.
  • Kahvata ja putukaid määrata.
  • Teadmisi saadakse Emajõe lindudest, loomadest ja kaladest.
  • Elada laagrielu, küpsetada ise lõkkel sööki ja nautida suvevaheaega!

Laagrisse registreerimiseks palume ühendust võtta meie koordinaatori Karoliina Juurikuga aadressil joehundid@gmail.com.

Laagritasu 60€ palume kanda juuli lõpuks:

MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia

EE022200221066225310

Selgitus: Laager 6.-8. aug, lapse nimi

 

Kohtumiseni laagris!

 

Rahvusvaheline veepäev

Keskkonnaameti pressiteade
19. märts 2018

Keskkonnaamet korraldab rahvusvahelise veepäeva puhul veeteemalise viktoriini
Keskkonnaamet kutsub kõiki 5.-6. klasside õpilasi osalema veeteemalisel veebiviktoriinil, mille küsimustele saab vastata 19.–23. märtsini Keskkonnaameti kodulehel.
22. märtsil tähistatakse ÜRO eestvedamisel juba 25. korda rahvusvahelist veepäeva, mille eesmärk on pöörata tähelepanu olulistele veeprobleemidele kogu maailmas. Sel aastal tuuakse esile looduspõhised lahendused veemajanduse probleemide lahendamiseks.
Näiteks on mitmed linnaalad vastuvõtlikud üleujutustele ja tugevatele vihmadele. Sademevee immutamist ja äravoolu aeglustamist linnades aitavad soodustada tiigid ja kraavid ning rohealad ja haljaskatused. Jätkusuutlikud sademeveesüsteemid vähendavad löökkoormust kanalisatsioonile, ennetavad lokaalseid üleujutusi, parandavad piirkonna väljanägemist ja suurendavad elurikkust. Samuti jahutavad rohealad ja tänavahaljastus linna ning parandavad õhukvaliteeti.
„Veepäevale pühendatud viktoriinil tuletame taas meelde, et vesi on üks olulisemaid loodusvarasid ning ilma veeta ei saaks olla ka elu. Meil on vedanud, sest puhast magevett on Eestis piisavalt ja seda eelkõige tänu klimaatilistele tingimustele ning meie väikesele elanike arvule. Küll aga peame mõtlema, kuidas hoida ja parandada meie veekogude seisundit ning kasutada looduspõhiseid lahendusi veemajanduse probleemidele ka linnades,“ lausus Mari Kala, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist.
Viktoriini küsimused on koostatud Keskkonnaameti 2014. aastal väljaantud veeteemalise õpimapi põhjal ja tulenevad erinevatest vee valdkondadest: põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ning selle puhastamine. Õpimapi autorid on Urmas Tartes ja Arne Ader. Viktoriini küsimused ja vastused suunavad õpilasi toimima keskkonnateadliku veetarbijana ning paremini aru saama seostest inimtegevuse ja veekogude reostumise vahel. Veeteemalise õpimapiga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.
„Soovitame viktoriiniks valmistujatel tutvuda meie veeteemalise õpimapi materjalidega ning sealjuures avaldatud interaktiivse kaardiga, kust leiab infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ja üleujutusohuga alade ning ka reoveepuhastusjaamade kohta,“ lausus Mari Kala.
Kõigi viktoriinis osalejate vahel loositakse välja 40 veekindlat mobiilikotti. Lisainfo viktoriini osalemistingimuste ja tulemuste kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisainfo:
Mari Kala
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist
e-post: mari.kala@keskkonnaamet.ee
telefon: 799 0914

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332

Viikingilaeva õppeprogrammid

2018.-19. aastal on taas võimalus saada osa Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia õuesõppeprogrammidest. Koostöös viikingilaevaga Turm toimuvad õuesõppeprogrammid Emajõel (kevadel enne 14. maid, juunis, sügishooajal va 10.-21. sept) ning Saadjärvel (10.-21. september).

Võimalik on valida kahe programmi vahel:
“Väikeste viikingite järveretk” ja
“Loodusetundmine läbi viikingite silmade”.

Programmid kestavad 1,5-2 tundi ning selle aja jooksul saadakse teoreetilisi teadmisi laevaga järvel sõites ja tehakse kaldal praktilisi ülesandeid. Viikingilaev Turmal on lisaks purjele ja aerudele olemas mootor, samuti nõuetekohane päästevarustus ning meeskond on kogenud lastegruppide sõidutamisel. Programmi hind 150-200 eurot (vastavalt kestusele).
KIKi projektiks kinnituskirja saamiseks palun võtke ühendust aadressil joehundid@gmail.com.

Kui teil ei ole soovi või võimalusi ise KIKi projekti kirjutamiseks, on võimalik tulla ka meie poolt läbiviidava projekti raames õppeprogrammidele Emajõel ja Kuremaa järvel 50% soodustusega. Selle kohta leiate lisainfot https://joehundid.wordpress.com/2018/01/17/loodusoppeprogrammid-kiki-50-soodustusega-2018-kevadel/.

Lisaks on viikingilaev Turm samade õppepeogrammidega kevadel ringreisil ka Põhja-Eestis ning sinna on samuti võimalik retki tellida:
Kuremaa järv (14.-18. mai)
Porkuni järv (21.-25. mai)
Maardu järv (28. mai – 01. juuni)

Loomulikult võite programmidele tulla ka omafinantseeringuga, selleks võtke meiega ühendust ja lepime aja kokku.

Loodusõppeprogrammid KIKi 50% soodustusega 2018 kevadel

Sel kevadel toimub 17 loodusõppeprogrammi “Looduse tundmine läbi viikingi silmade” KIKi projekti raames, kus KIK finantseerib programmi 50% ulatuses ja grupp peab ise tasuma ainult ülejäänud 50%.
1,5-tunnise retke omafinantseering on 100€, 1-tunnisel 78€.

Retked toimuvad Tartus Emajõel ning Kuremaa järvel.

Registreerimiseks palume ühendust võtta meie koordinaatoriga joehundid@gmail.com.