Jaanuari keskel toimub veelinnuloendus

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub linnutundjaid 15.–16. jaanuaril osalema iga-aastasel kesktalvisel veelinnuloendusel, mille eesmärk on hinnata vee- ja rannikulindude asurkondade seisundit.

Osalemiseks tuleb valida endale sobiv avatud veega mereranniku lõik või siseveekogu ning lugeda kokku seal kohatud vee- ja rannikulinnud. Kirja tuleb panna kohatud liigid ja isendite arv, täpne vaatluskoht, jääolud ning mitu protsenti vaatlusalast ehk vaatlussektorist kaeti. Vaatluse planeerimisel tuleb kindlasti arvestada ilmaga.

Soovitatav on planeerida vaatlused 15. –16. jaanuarile, mis on Wetlands Internationali poolt valitud 2022. aasta keskseteks loenduspäevadeks. Arvesse lähevad ka kõik teised jaanuaris tehtud vaatlused.

Edasijõudnutel palume vaatlused sisestada otse andmehalduse keskkonda PlutoF või rakenduse Legulus kaudu, kust need jõuavad portaali eElurikkus. Tulemused saab kirja panna ka vastavasse ankeeti või vabas vormis ning saata need elektrooniliselt koordinaatorile Leho Luigujõele aadressile leho.luigujoe@gmail.com või postiga aadressile Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005, märksõna “Talvitavad veelinnud”.

Juhul kui linnutundmisest napib, kuid osalemissoov on suur, siis võib alustada näiteks oma kodukandi siseveekogust ning kokku lugeda sealsed sinikael-pardid.

Kesktalvise veelinnuloenduse juhendi, vaatlusankeedi ja loendusalade kaardid leiab ornitoloogiaühingu kodulehelt www.eoy.ee/kesktalvine-veelinnuloendus.

Rahvusvaheline kesktalvine veelinnuloendus International Waterbird Census toimub käesoleval aastal juba 56. korda. Eesti osaleb selles projektis 1967. aastast. Alates 1995. aastast on kesktalvine veelinnuloendus osa Eesti riiklikust bioloogilise seire programmist.

Lisateave:
Leho Luigujoe
Kesktalvise veelinnuloenduse koordinaator
Tel 507 9713
leho.luigujoe@gmail.com
www.eoy.ee

Foto: Triin Kaasiku. Kesktalvine veelinnuloendus Saaremaal Veerel.