Keskkonnaamet korraldab 1. mail Emajõe ääres ühisreidi

Keskkonnaameti pressiteade

28.04.2021

Keskkonnaameti Tartumaa büroo korraldab 1. mail Emajõe ääres ühisreidi, et kontrollida, kas puhkajad ja kalastajad järgivad looduskaitse- ja kalapüüginõudeid. Lisaks Tartu-, Jõgeva- ja Viljandimaa inspektoritele osalevad reidil ka Tartumaa Arendusseltsi ja RMK esindajad. Ühtlasi aitavad inspektorid Tartumaa Arendusseltsil ja RMK-l koristada Emajõe kallastelt omavoliliselt rajatud telkimis- ja lõkkekohti ning loodusesse maha jäetud jäätmeid.

Emajõgi on väga populaarne kalastuskoht, kuhu tullakse kohale üle terve Eesti, kuid mitte kõik looduses liikujad ei pea reeglitest kinni. „Tugineme ühisoperatsiooni läbiviimisel varasemate aastate järelevalve tulemustele ja seega on kriitilisemad piirkonnad meile teada,“ selgitas Keskkonnaameti järelevalveosakonna Tartumaa büroo juhtivinspektor Kristi Loit.

Keskkonnaametile tuleb sageli teateid looduskaitsealal mootorsõidukiga sõitmise kohta väljaspool teid ning teadetele reageerides on inspektorid tuvastanud ka muid looduskaitseseaduse või kaitseala kaitse-eeskirja rikkumisi.

„Oleme nii Alam-Pedja, Kärevere kui ka Peipsiveere looduskaitsealadel korduvalt tuvastanud keelatud kohas telkimise ja lõkke tegemise. Lisaks sellele, et omavoliliselt rajatud telkimise ja lõkkekohad jätavad loodusesse inetu jälje, võib hooletult tehtud lõkkest tekkida maastiku- või metsapõleng,“ lisas Kristi Loit.

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et keelud ja piirangud nendel aladel tegutsemiseks ei ole seatud mitte inimeste kiusamiseks, vaid looduskaitselistel eesmärkidel. Need on olulised loodusväärtuste hoidmiseks ja selleks, et looduse asukad ohtu ei satuks.

Kõigil nimetatud looduskaitsealadel, aga ka Emajõe piiranguvööndis on probleeme sõidukijuhtidega, kes kipuvad sõitma väljaspool teid. Maastikul sõites võidakse lõhkuda linnupesi ja kahjustada  kaitsealuseid taimeliike.

Keskkonnaamet tuletab kalastajatele ja puhkajatele meelde:

·        Emajõe kallastel asuvatel looduskaitsealadel võib teha lõket ja telkida ainult selleks ettenähtud kohtades.

·        Mootorsõidukiga tohib sõita vaid põhikaardile pidevjoonega märgitud teedel. Samuti tuleb tähele panna looduskaitsealadel kehtivaid liikumispiiranguid.

·        Kõige paremini aitab looduses liikuda RMK loodusega koos mobiilirakendus, kus on märgitud nii telkimise kui ka lõkkekohad ning liikumispiirangutega alad. RMK loodusega koos mobiilirakenduses on võimalik ka jälgida teid, mida mööda on võimalik sõita, et ei satuks seaduse ja kaitse-eeskirjaga vastuollu.

·        Väljaspool kaitsealasid võib Emajõe 100 m piiranguvööndis telkida nii, et see ei tekita tüli maaomanikule ning lõkke tegemisel tuleb järgida ohutusnõudeid. Mootorsõidukitega võib seal samuti sõita vaid mööda põhikaardile pidevjoonega märgituid teid.

Lisateave:

Kristi Loit

Keskkonnaameti järelevalveosakonna

Tartumaa büroo juhtivinspektor

Kristi.loit@keskkonnaamet.ee

56894704

Leili Tuul

kommunikatsiooninõunik

keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakond | Keskkonnaamet

Kopli 76 | 10412 Tallinn

tel 5347 9214