Rahvusvaheline veepäev

Keskkonnaameti pressiteade
19. märts 2018

Keskkonnaamet korraldab rahvusvahelise veepäeva puhul veeteemalise viktoriini
Keskkonnaamet kutsub kõiki 5.-6. klasside õpilasi osalema veeteemalisel veebiviktoriinil, mille küsimustele saab vastata 19.–23. märtsini Keskkonnaameti kodulehel.
22. märtsil tähistatakse ÜRO eestvedamisel juba 25. korda rahvusvahelist veepäeva, mille eesmärk on pöörata tähelepanu olulistele veeprobleemidele kogu maailmas. Sel aastal tuuakse esile looduspõhised lahendused veemajanduse probleemide lahendamiseks.
Näiteks on mitmed linnaalad vastuvõtlikud üleujutustele ja tugevatele vihmadele. Sademevee immutamist ja äravoolu aeglustamist linnades aitavad soodustada tiigid ja kraavid ning rohealad ja haljaskatused. Jätkusuutlikud sademeveesüsteemid vähendavad löökkoormust kanalisatsioonile, ennetavad lokaalseid üleujutusi, parandavad piirkonna väljanägemist ja suurendavad elurikkust. Samuti jahutavad rohealad ja tänavahaljastus linna ning parandavad õhukvaliteeti.
„Veepäevale pühendatud viktoriinil tuletame taas meelde, et vesi on üks olulisemaid loodusvarasid ning ilma veeta ei saaks olla ka elu. Meil on vedanud, sest puhast magevett on Eestis piisavalt ja seda eelkõige tänu klimaatilistele tingimustele ning meie väikesele elanike arvule. Küll aga peame mõtlema, kuidas hoida ja parandada meie veekogude seisundit ning kasutada looduspõhiseid lahendusi veemajanduse probleemidele ka linnades,“ lausus Mari Kala, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist.
Viktoriini küsimused on koostatud Keskkonnaameti 2014. aastal väljaantud veeteemalise õpimapi põhjal ja tulenevad erinevatest vee valdkondadest: põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ning selle puhastamine. Õpimapi autorid on Urmas Tartes ja Arne Ader. Viktoriini küsimused ja vastused suunavad õpilasi toimima keskkonnateadliku veetarbijana ning paremini aru saama seostest inimtegevuse ja veekogude reostumise vahel. Veeteemalise õpimapiga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.
„Soovitame viktoriiniks valmistujatel tutvuda meie veeteemalise õpimapi materjalidega ning sealjuures avaldatud interaktiivse kaardiga, kust leiab infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ja üleujutusohuga alade ning ka reoveepuhastusjaamade kohta,“ lausus Mari Kala.
Kõigi viktoriinis osalejate vahel loositakse välja 40 veekindlat mobiilikotti. Lisainfo viktoriini osalemistingimuste ja tulemuste kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisainfo:
Mari Kala
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist
e-post: mari.kala@keskkonnaamet.ee
telefon: 799 0914

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332